Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

1. Általános rendelkezések

 

1.1. A jelen Szerződés (a továbbiakban: “Szerződés”) a következő felek között jön létre:

1.1.1. Szolgáltató: Szabó Zoltán EV, 

  • Nyilvántartási száma: 57943864
  • Adószáma: 59895860-1-43
  • Székhely: 1201 Budapest, Köztemető utca 109/A. 
  • Okleveles Kangatraining és RTM oktató: Szabó-Ponyokai Linda.

1.1.2. Vevő: Az a természetes személy, aki a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat igénybe veszi.

 

2. Szolgáltatások és Fizetés

 

2.1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások a következők:

 

  • Kangatraining
  • Kangatraining KangaMom
  • RTM – Rectus Training Módszer

2.2. Fizetés és Ár:

A szolgáltatásokért történő fizetés banki átutalással vagy készpénzzel a helyszínen történhet. Az aktuális árakról és fizetési részletekről a https://www.kanganya.hu/arak weboldalon tájékozódhat a Vevő.

 

3. Helyszínek és Időpontok

 

3.1. Helyszínek és időpontok

Az aktuális helyszínek és időpontok elérhetőek a https://www.kanganya.hu weboldal főoldalán.

 

4. Csoportos órák és Létszám minimum

 

4.1. Létszám minimum

A csoportos órák a létszám-minimum elvének megfelelően kerülnek megrendezésre. A létszám-minimumok az alábbiak szerint vannak meghatározva:

 

  • WKK és Soroksári Sportcsarnok: minimum 3 fő
  • Csili és Újhegyi közösségi Ház: minimum 4 fő

4.2. Jelentkezés, lemondás

A Vevő a óra megrendezést megelőző este 22:00 óráig jelentkezhet be vagy mondhat le az óráról. 22:00 óra után feljelentkezetteknek az alkalom díjalevonásra kerül.

4.3. Nyári időszakban az órák szabadtéren zajlanak, a zárt tér közelében.

 

5. Bérletek és Érvényesség

 

5.1. Átjárhatóság

A bérletek érvényesek az összes órára és helyszínre átjárhatóság szempontjából.

 

6. Felelősség és Egészségügyi Szempontok

 

6.1. Felelősségvállalás

A résztvevők saját felelősségükre vesznek részt az órákon. A Szolgáltató kizárja a felelősségét az esetleges rejtett vagy korábbi betegségekből adódó eredménytelenségért. A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a résztvevők egészségügyi állapotából vagy panaszokból eredő következményekért.

 

7. Szerződés Módosítása és Kilépés

 

7.1. Módosítás

A Szerződés módosításához mindkét fél írásos hozzájárulása szükséges.

 

7.2. A Vevő bármikor dönthet a Szerződésből való kilépésről, azonban az esetlegesen már kifizetett órákra vagy bérletekre visszatérítés nem áll rendelkezésre.

 

8. Joghatóság és Vitarendezés

 

8.1. A Szerződésre a magyar jogszabályok irányadóak. 

A felek megállapodnak abban, hogy a Szerződésből eredő vitás ügyeket elsődlegesen békés úton próbálják rendezni. Amennyiben a békés rendezés nem lehetséges, a felek alávetik magukat a hatáskörrel rendelkező bíróság döntésének.

 

A Vevő a bérlet vagy jegy vásárlásával elfogadja és kötelezi magát a jelen Szerződés feltételeinek betartására. Az elfogadás a vásárlással egyidejűleg történik.

2023.08.01.