KARÁCSONYI KANGANYA NYEREMÉNYJÁTÉK

Részvételi és nyereményjáték szabályzat

A játék szervezője:

Szervező: Szabó Zoltán EV. (További részletek: https://www.kanganya.hu/aszf/ oldalon).

A játékban történő részvétel feltételei:

A játékban minden 18. életévét betöltő magyar állampolgár részt vehet, aki megfelel a játékszabályzat feltételeinek.

A játék menete:

1. Kövesd a Kangatraining és RTM Lindával facebook oldalt, hogy időben értesülj arról, hogy nyertél.

2. A játékosnak meg kell jelölnie egy ismerősét, akivel szívesen eljárna tornázni és megosztaná vele a nyereményét.

Minden válasz érvényesnek minősül, amely kommentként megjelenik a Játék időtartama alatt a poszt alatt és tartalmilag megfelel a kérdésnek. A kommentek tartalmi érvényességének elbírálása a Szervező kizárólagos döntése, amely végleges és nem vitatható. Egy Játékosnak legfeljebb egy kommentje kerül be a sorsolásba.

A játék időtartama:

A nyereményjáték 2023.11.15 – 2023.12.16. 10:00-ig tart.

A játék sorsolásának ideje és menete:

A nyereményjáték sorsolása 2023.12.16. 10:00-11:00 között történik.

A nyertest 2023.12.16-án 23:00-ig kihirdeti a szervező a Kangatraining és RTM Lindával facebook oldalon.

1 fő kerül kisorsolásra, nyereménye 1db 10 alkalmas bérlet! Akit kommentben megjelölt annak további 1 db 5 alkalmas bérletet nyer a nyertes.

A kommentelők közötti sorsolás Facebook profil szerint történik az erre alkalmas https://commentpicker.com/ segítségével.

Akik nem nyernek, de részt vettek a játékban, 10 %-os kedvezményt kapnak 2024. januárban 1-től 2024. január 31.-ig vásárolt 10 és 5 alkalmas bérletek árából.

A nyeremények felhasználási módja és ideje:

A nyertesekkel a Szervező a játékot követő 3 munkanapon belül felveszi a kapcsolatot a nyertes Játékosokkal Facebook privát üzenetben. A bérletek a következő torna alkalmával már felhasználhatóak 2024. 03. 31.-ig. A bérletek Szabó-Ponyokai Linda által tartott  Kangatraining és RTM órákra érvényesek és más termékre vagy készpénzre nem válthatók.

Adatvédelmi adatgyűjtés:

A játék befejezésével a játékos minden személyes adata törlése kerül!

Személyes adatai törlését a játék ideje alatt az info@kanganya.hu  e-mail címen történő kérvényezés esetén teheti meg.

A játékos személyes adatainak törlési kérelme a Kanganya.hu Karácsonyi Kanganya Nyereményjátékból való részvétel törlését eredményezi.

További szabályok és feltételek:

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a saját maga, illetve az általa e célból megbízott harmadik személy a Nyertesről, illetve a nyeremény átadásáról fénykép-, hang – illetve videó felvételt készítsen, és azokat nyilvánosságra hozza. A Résztvevő elismeri, hogy e nyilvánosságra hozatal részéről nem keletkeztet olyan igényt, amely a Szervezőt vagy az általa megbízott harmadik személyt ellenszolgáltatásra kötelezné.

A Játékos kizárólagosan felelős azért, hogy kizárólag olyan kommentet írjon, amely harmadik személyek jogait nem sérti, és nem tartalmaz jogszabályba ütköző, szexuális jellegű, vallási vagy politikai elemeket, illetve nem hordozhat gyűlöletkeltő vagy egyébként harmadik személyeket sértő tartalmakat. A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy az ilyen kommenteket eltávolítsa.

A Nyereménnyel, vagy a Játék menetével kapcsolatosan megjelent bármely hirdetés, vagy a kanganya.hu oldalon, illetve az Kangatraining és RTM Lindával Facebook oldalon megjelenített grafikai elem kizárólag illusztráció, a Játék tartalma – a jelen Szabályzatban meghatározott kereteken belül – a hirdetésekben megjelenítettektől eltérhet.

A nyereményre való jogosultság nem ruházható át.

A Játék ingyenességére tekintettel a Szervező nem felel a Résztvevő, vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében és kizár minden más egyéb, akár közvetlen, akár közvetett vagyoni és /vagy nem vagyoni kártérítési igényt, sérelemdíjat.

A Játékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A Szervező a Facebook által tárolt adatokért, valamint a Facebook adatszolgáltatásért nem felel. A Játék a Facebook használati feltételeinek megfelelően került kialakításra. A Játék során a Résztvevő kifejezetten hozzájárul személyes adatainak Szervező általi kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy az adatokat a Szervező a Játék szervezésében közreműködők felé továbbítsa, a Szervező adatkezelési szabályzatának megfelelően.

A Karácsonyi Kanganya Nyereményjáték a következő adatvédelmi tájékoztatóknak felel meg:

A hozzászólás elküldésével elfogadod adataid továbbítását a játék szervezője számára, aki vállalja, hogy azokat saját adatvédelmi szabályzatának megfelelően használja (https://www.kanganya.hu/adatvedelmi-tajekoztato/), (https://www.kanganya.hu/aszf/). A Facebook szintén saját adatvédelmi szabályzatának megfelelően használja (beleértve a hirdetési űrlapok automatikus előzetes kitöltését is).

A játékszabályzat módosításának jogát fenntartjuk!

A Résztvevő Játékban való részvételével elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Szabályzatot és azt feltétel nélkül elfogadja.

Budapest, 2023. november 15. a Játék szervezője
Szabó Zoltán EV.
kanganya.hu
Minden jog fenntartva!